Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 13. marts 2019

Kunskap och samarbete krävs för att stävja den psykiska ohälsan

Kunskap och samarbete krävs för att stävja den psykiska ohälsan
- Vänsterpartiet vill HBTQ- och kvinnofridscertifiera verksamheter samt öka samarbeten med patientorganisationer och verksamheter som erbjuder ...