Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 13 mars 2019

Kunskap och samarbete krävs för att stävja den psykiska ohälsan

Kunskap och samarbete krävs för att stävja den psykiska ohälsan
- Vänsterpartiet vill HBTQ- och kvinnofridscertifiera verksamheter samt öka samarbeten med patientorganisationer och verksamheter som erbjuder ...

Follow by Email