Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

torsdag den 18. april 2019

Barn i behov drabbas när elevhälsan sviker

Barn i behov drabbas när elevhälsan sviker
Det kostar i förlorade uppväxtår, krossade framtidsdrömmar och psykisk ohälsa hos individen och det kostar samhället enorma summor att så många ...