Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 8 maj 2019

Barnmorskor försvarar kvinnors rättigheter

Barnmorskor försvarar kvinnors rättigheter
Vi identifierar ohälsa och hälsa på flera plan och öppnar upp för samtal som annars inte skulle äga rum. Några exempel är samtal om psykisk ohälsa, ...

Follow by Email