Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 28 maj 2019

Forskare varnar för att vardagsproblem tolkas som psykisk ohälsa

Forskare varnar för att vardagsproblem tolkas som psykisk ohälsa
Ångest- och depressionsdiagnoserna ökar, liksom medicineringen. Men betyder det att den psykiska ohälsan ökar? Inte nödvändigtvis, säger svenska ...

Follow by Email