Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 22 maj 2019

Investera i välfärden – tre startups som förbättrar vården med E-hälsa

Investera i välfärden – tre startups som förbättrar vården med E-hälsa
Samtidigt växer utmaningarna för vården att hinna ge vård till alla i tid och hantera ökade sjukskrivningar särskilt inom området psykisk ohälsa, stress ...

Follow by Email