WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

Leta i den här bloggen

fredag 20 november 2015

Tre av fire professorer er menn

Tre av fire professorer er menn
 - Flere kvinner enn menn tar høyere utdanning, og omtrent like mange kvinner som menn er forskere i Norge. Men i toppen, blant professorene, er 74 ...