WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

Leta i den här bloggen

onsdag 24 februari 2016

Psykisk helse og livskvalitet - lokalt folkehelsearbeid

Psykisk helse og livskvalitet - lokalt folkehelsearbeid
 - God psykisk helse er mer enn fravær av symptomer, for positiv helse innebærer også å oppleve livskvalitet. Enkelt sagt betyr det å ha det bra, å ha ...