WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

Leta i den här bloggen

Läser in...

fredag 26 augusti 2016

Psykisk ohälsa bland barn och unga borde vara den viktigaste samhällsfrågan

Psykisk ohälsa bland barn och unga borde vara den viktigaste samhällsfrågan
- Socialstyrelsen säger att "den ökning av psykisk ohälsa som har skett under 1990- och 2000-talet bland barn och ungdomar är ett växande ...