WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 26 augusti 2016

Psykisk ohälsa bland barn och unga borde vara den viktigaste samhällsfrågan

Psykisk ohälsa bland barn och unga borde vara den viktigaste samhällsfrågan
- Socialstyrelsen säger att "den ökning av psykisk ohälsa som har skett under 1990- och 2000-talet bland barn och ungdomar är ett växande ...