Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

onsdag den 29. august 2012

Svenska -| Dilemma med självmord - Flashback Forum

Dilemma med självmord - Flashback Forum: Att begå självmord är enkelt och kan gå fort. Problemet är bara alla anhöriga man sviker i och med denna handling. Så hur egoistiskt är det egentligen med ...