Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 29 augusti 2012

Svenska -| Ny psykmottagning vill ge snabbare hjälp

Ny psykmottagning vill ge snabbare hjälp: Idag öppnades länets första mottagning för barn och ungdomar med en lättare form av psykisk ohälsa. Redan första dagen ringde telefonerna.

Follow by Email