WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 13 november 2015

Folkhälsorapport 2015 glömmer äldres psykiska hälsa i Stockholm

Folkhälsorapport 2015 glömmer äldres psykiska hälsa i Stockholm
 - Men många studier tyder på att psykiska ohälsan bland äldre är underrapporterad och underskattad, och att exempelvis depression är betydligt ...