WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 6 november 2015

Sex miljarder till "rehabiliteringsgaranti" för sjukskrivna utan effekt - rapport från Riksrevisionen

Sex miljarder till "rehabiliteringsgaranti" för sjukskrivna utan effekt - rapport från Riksrevisionen
 - Sedan 2008 har staten satsat drygt sex miljarder kronor på att få personer som lider av psykisk ohälsa tillbaka i arbete. Men den så kallade ...