WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 7 december 2015

Arbetsmiljöverkets systemfel drabbar eleverna

Arbetsmiljöverkets systemfel drabbar eleverna
 - Elever måste ses och likställas som arbetstagare - detta för att förebygga den ökade psykiska ohälsan, stressnivån och ogiltiga frånvaron bland elever.