WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 14 december 2015

Psykiatrin måste lära av misstag

Psykiatrin måste lära av misstag
 - Han pekade på att antalet självmord inom den öppna och slutna ... Sedan i våras, då Ivo kom med sin kritik, har inget självmord inträffat inom den ...