WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 28 december 2015

Självmord kan undvikas med rätt bemötande online

Självmord kan undvikas med rätt bemötande online
 - Forskare från Stockholms universitet och Karolinska universitetet har studerat ett uppmärksammat fall med en 21-åring som begick självmord och ...