WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Scotland - Inuit - Svenska - Norsk - Русский | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 7 januari 2016

Den psykiska ohälsan ökar bland läkare

Den psykiska ohälsan ökar bland läkare
 - Där kunde vi konstatera att läkare överlag är en frisk yrkeskår, men att det förekom problem med arbetsrelaterad psykisk ohälsa. När Läkartidningen ...

Follow by Email