WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 7 januari 2016

Ensamagerande terrorister måste upptäckas i tid

Ensamagerande terrorister måste upptäckas i tid
 - I Sverige pågår försöksverksamhet med att utbilda ungdomar om psykisk ohälsa för att förebygga självmord. Syftet är också att hitta personer som ...