WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 5 januari 2016

Vårdpersonal och chefer besöker SANKS för att lära sig mer om samisk hälsa

Vårdpersonal och chefer besöker SANKS för att lära sig mer om samisk hälsa
 - Det är oroande att samer upplever en sämre psykisk hälsa än svenskar. ... förhoppningsvis förebygga att patienten utvecklar en allvarligare ohälsa.