WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 25 februari 2016

Psykisk ohälsa hos äldre ska upp på agendan

Psykisk ohälsa hos äldre ska upp på agendan
 - När en människa väljer att avsluta sitt liv i förtid genom självmord är det inte endast den enskilde som berörs utan även anhöriga och vänner som blir ...