WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

tisdag 29 mars 2016

33 procent av de sjukskrivna är drabbade

33 procent av de sjukskrivna är drabbade
 - 33 procent av kommunens anställda som är långtidssjukskrivna är det på grund av psykisk ohälsa. Enligt HR-strateg Boel Steén är frågan högt upp på ...