WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 4 mars 2016

Änglar och mystik ska bryta tabun

Änglar och mystik ska bryta tabun
 - Hon är väl insatt i statistiken som pekar på en ökad procent av unga som lider av psykisk ohälsa. – Vi måste hitta nya vägar för att nå ut och sudda bort ...