WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 7 mars 2016

Brister i kommunernas självmordsförebyggande arbete

Brister i kommunernas självmordsförebyggande arbete
 - I Sörmland har ingen kommun någon övergripande handlingsplan med ett uttalat mål att jobba förebyggande mot självmord. Det visar en kartläggning ...