WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 14 mars 2016

Många traumatiserade asylsökande står utan vård

Många traumatiserade asylsökande står utan vård
 - I undersökningen ska också migrantens psykiska hälsa avhandlas. Någonting som ibland glöms bort, säger David Bartolini, distriktssköterska på ...