WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 24 mars 2016

Ta anställdas hälsa på allvar

Ta anställdas hälsa på allvar
 - Den 31 mars träder Arbetsmiljöverkets nya regler i kraft som lägger stort ansvar på företagsledare att ta hand om de anställdas psykiska hälsa, med ...