WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 1 april 2016

Erfarenheten ger dem öppna öron

Erfarenheten ger dem öppna öron
 - upp för dem som kämpar med till exempel missbruk eller psykisk ohälsa. ... ambassadörer för ett öppnare samtal om bland annat psykisk ohälsa.