WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 8 april 2016

Ny överenskommelse ska ge bättre vård vid psykisk ohälsa

Ny överenskommelse ska ge bättre vård vid psykisk ohälsa
 - PRIO står för Plan för Riktade Insatser inom Området psykisk ohälsa. I den står bland annat att man vill nå en bredare, djupare och mer långsiktig syn ...