WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 18 april 2016

Psykisk ohälsa – något som vi måste våga prata om

Psykisk ohälsa – något som vi måste våga prata om
 - Den psykiska ohälsan är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Trots det är det fortfarande så mycket tabu och skam kopplat till detta. ...