WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 19 maj 2016

Gör självmordsförsök för att få hjälp"

Gör självmordsförsök för att få hjälp"
 - Under två utbildningsdagar har föreningen Tilia, som jobbar för psykisk hälsa bland unga, bjudits in för att vidareutbilda de som kommer i kontakt med ...