WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 27 maj 2016

Svåra tider leder till färre självmord

Svåra tider leder till färre självmord
 - Kristian Wahlbeck nämner psykisk ohälsa, alkoholism och fysisk sjukdom som några exempel. Också fattigdom, utanförskap och arbetslöshet ...