WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 4 maj 2016

Ta krafttag mot sjukskrivningarna

Ta krafttag mot sjukskrivningarna
 - Stress, utbrändhet och fysisk och psykisk ohälsa är i dag ett folkhälsoproblem. Även unga personer födda på 1980- och 90-talet slits idag ut i förtid.