WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 13 juni 2016

Nya metoder behövs för att stötta barn som upplever våld hemma

Nya metoder behövs för att stötta barn som upplever våld hemma
 - Almqvists studie visar att metoden, som anpassats till svenska förhållanden, minskar både psykisk ohälsa hos barnen och förbättrar mammornas ...