WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 1 juni 2016

Nytt teologiskt synsätt på sexuell läggning

Nytt teologiskt synsätt på sexuell läggning
 - Texterna ger teologiska perspektiv på mänskliga rättigheter i allmänhet och HBTQ-frågor i synnerhet, utifrån de tre abrahamitiska religionerna ...