WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 10 juni 2016

Satsning på folkbildning för alla

Satsning på folkbildning för alla
 - Psykisk ohälsa ökar i vårt samhälle, framför allt bland yngre. Vi har studiecirklar men arbetar även för att öka kunskapen om psykisk ohälsa, bland ...