WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 20 juli 2016

Kriscenter skulle kunna stoppa självmord”

Kriscenter skulle kunna stoppa självmord”
 - De som stod närmast den som tagit sitt liv löper ökad risk för psykisk ohälsa, till exempel depression. Risken att även närstående ska ta sitt liv ökar ...