WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 3 augusti 2016

Kärlek bygger på respekt för grundläggande rättigheter

Kärlek bygger på respekt för grundläggande rättigheter
 - När man diskuterar hbtq-frågor är det essentiellt att poängtera att det viktigaste är grundläggande rättigheter. Det handlar alltså om rätten att leva sitt ...