WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 26 augusti 2016

Starka läkemedel ökar lavinartat bland ungdomar

Starka läkemedel ökar lavinartat bland ungdomar
 - Allt fler söker läkarhjälp för psykisk ohälsa, statistik visar att i snitt var tredje person som söker hjälp inom primärvården har någon form av psykosocial ...