WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 5 augusti 2016

Tarmproblem kan orsaka depression – och tvärt om

Tarmproblem kan orsaka depression – och tvärt om
 - Det är inte bara magproblem som leder till psykisk ohälsa. ... mag- och tarmproblemen i två fall av tre först i magen, senare följt av psykiska problem.