WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 12 september 2016

Bristande myndighetssamarbeten skapar problem för utsatta ungdomar

Bristande myndighetssamarbeten skapar problem för utsatta ungdomar
- Unga med psykisk ohälsa får inte den hjälp de behöver på grund av bristande samarbeten mellan olika myndigheter. Det visar en ny rapport från ...