WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 16 september 2016

Läsning är positivt för det psykiska välbefinnandet

Läsning är positivt för det psykiska välbefinnandet
- Litteraturens betydelse för vår psykiska hälsa har alltid varit en brännande fråga. Redan Aristoteles såg den som ett läkemedel för själen, och sedan ...