WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 9 september 2016

Psykiatrin vill förhindra självmord hos äldre

Psykiatrin vill förhindra självmord hos äldre
- Inom Region Örebro län finns ett grundläggande fokus på arbetet med suicidprevention och psykisk hälsa. Vi uppmärksammar den internationella ...