WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 8 september 2016

Sanna Lundell: De anhöriga behöver stöd och hjälp

Sanna Lundell: De anhöriga behöver stöd och hjälp
- Ensamt för att det råder så stor okunskap om och negativa attityder kring psykisk ohälsa, så stor okunskap att det tar alldeles för lång tid att få rätt ...