WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 29 september 2016

Vården av hiv-sjuka barn hotas av besparing

Vården av hiv-sjuka barn hotas av besparing
- Nationella hivskolan kan drabbas hårt om hiv-bidraget halveras. ”Vi kommer inte att kunna erbjuda barn och unga med hiv samma utbildning, stöd och .