WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 24 oktober 2016

Barn som har det tufft hemma i ny studie

Barn som har det tufft hemma i ny studie
- Många barn växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Och på Grinden i Gävle så får barn via gruppsamtal möjligheten att prata om hur ...