WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

torsdag 27 oktober 2016

Personer med äldreomsorg mer oroliga

Personer med äldreomsorg mer oroliga
- Vi kommer påbörja en ny studie eller öppen jämförelse som rör äldres psykiska hälsa där vi bland annat kommer jämföra just äldre generellt med ...