WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 5 oktober 2016

Psykisk ohälsa i arbetslivet ökar

Psykisk ohälsa i arbetslivet ökar
- En miljon drabbas av ohälsa på jobbet. Och bland män är det nu lika vanligt med psykiska som fysiska, visar ny rapport från Arbetsmiljöverket.