WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 9 november 2016

Biskopen tror inte på besked om äktenskapslagen

Biskopen tror inte på besked om äktenskapslagen
- Och redan på åttio- och nittiotalet kämpade hans pappa, ärkebiskop John Vikström, för att normalisera kyrkans syn på homosexuella – en kamp som ...