WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

fredag 18 november 2016

De hjälper asylsökande hbtq-personer

De hjälper asylsökande hbtq-personer
- Ett annat problem att det kan vara svårt för nyanlända hbtq-personer att tala om sin sexuella läggning eller könstillhörighet. I flera länder är det tabu ...