WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuits - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

måndag 21 november 2016

God hälsa är en förutsättning för lyckad integration”

God hälsa är en förutsättning för lyckad integration”
- Människor med migrantbakgrund löper större risk för folkhälsosjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och psykisk ohälsa, samt för tidig död ...