WebDesktop - Smartphones - Tablets  | NORDIC | Svenska - Inuit - Scotland - Русский - Norsk | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | NORDIC PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Leta i den här bloggenTags about global social exclusion | International

onsdag 16 november 2016

Minska sjukersättningen för att öka drivkraften att arbeta”

Minska sjukersättningen för att öka drivkraften att arbeta”
- Utveckla möjligheterna till förebyggande insatser. Vid psykisk ohälsa har tidiga insatser, innan en sjukskrivning, större effekt på hälsa och ...